nl

Incpectie en
reclamatie

1. De klant is verplicht binnen 24 uren na het ontvangst, bij de PromoMeubels aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren op eventuele schade of ontbrekende onderdelen, dit dient u te doen voordat u de artikelen monteert.

(Na montage kunt u geen aanspraak maken op eventuele schade.)

Indien er sprake is van schade of ontbrekende onderdelen gelieve een foto door te mailen met daarbij een omschrijving van de schade of ontbrekende onderdelen.

Onze transporteur controleert echter elke bestelling voordat deze aan de klant wordt overgedragen.
Constateert de klant toch enige schade, dan is hij verplicht om de volledige verpakking van zijn bestelling te bewaren. Aan de hand van de verpakking kunnen we direct zien of de schade is opgelopen tijdens het binnenbrengen van de zetel, of dat het over een fabrieksschade gaat.  Indien de klant geen volledige verpakking kan voorleggen, wordt dit beschouwd als een schade die ontstaan is door binnenbrengen van de bestelling door smalle doorgangen of het onzorgvuldige openen van de verpakking.  Wat niet onder de garantie valt.

2. Indien de klant een beroep doet op een door PromoMeubels gegeven garantie, dient klant PromoMeubels gedurende een periode van 4 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken. Wat valt niet onder de garantie?

- Producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring/vlekken van stof, leer of hout en plooivorming in stof of leder.

- Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

- Indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd.

- Schade die is ontstaan door transport of het onzorgvuldig openen van de verpakking

- Uitzonderlijk gebruik buien de woning, als het product bijvoorbeeld voor commerciele doeleinden gebruikt wordt.

- Moedwillige vernieling, aanwending voor andere doeleinden, overbelasting of schade door ongevallenschade en vervuiling door huisdieren, warmtebronnen, weersgesteldheid, vocht.

- Vervuiling door bijv. lichaamszweet, lichaams-of haarverzorgingsmiddelen, jeans of scherpe voorwerpen aan bijvoorbeeld kleding zoals een gesp, knopen of een rits.

- Als het materiaal is gaan opzwellen door het langdurig blootstellen aan vocht of condens kunt u geen aanspraak maken op eventuele garantie.

- Verkleuring door inhoudsstoffen van geneesmiddelen (toxische reactie) en alle wijzigingen door zuur-, oplosmiddel-of alcohol bevattende middelen.

- Als het product onjuist wordt schoongemaakt, bijgewerkt of gerepareerd wordt.